Pedanter

august 14, 2008

(3) Comments


Allers Fremmedordbog, Carl Allers Etablissement 1910: Pedant, St. (af ital.: Pedare, »Undervise«), oprindeligt en Skolemester, Hovmester eller Opdrager; derefter i snævrere Betydning en Lærd, der ikke anderkender andet end sin egen særlige Lidenskab; i mere udvidet Betydning overhovedet enhver, der stift og smaalig hænger ved de givne Former og Anskuelser og ikke ejer den Aandens Frihed, der skal til for at kunne dømme og handle rigtigt, ja end ikke indrømmer andre denne Frihed. – Pedanteri, St., saadan Tænke- og Handlemaade. – Adj. pedantisk, smaalig, ensidig.

admin